Sandhedar

Senaste tiden har vi varit på Söder i Helsingborg.

Där återskapar vi sandhedarna, gallrar i skogarna.

Sen har vi placerat ut trädjur föreställande vanligen förekommande insekter i det området.

insekter vid sandhed på söder

insekter vid sandhed på söder