salamander inventering

salamanderI veckan som har gått har vi varit nere i Helsingborg och gjort ett staket så de ska kunna inventera groddjur.

Det är stolpar som håller upp en plast som ligger fast mot marken med sand. På den sida som salamandrarna har övervintrat på har vi grävt ner hinkar i jorden så de ska kunna räkna djuren som faller ner i hinkarna.

Vi fick använda vår alstor med tippflaket och nya insatsskopor på för att köra ut sanden.

Tidigare i vår har vi varit dels i skogarna i Helsingborg samt längs järnvägen i Mölndal med alstorn och kört virke och ris.