Grodor

 

 

 

 

 

 

 

 

Den här veckan har vi varit nere i Helsingborg och grävt groddammar samt gjort en grillplats.

Groddammarna har vi grävt för att gynna främst grodor men även fåglar och insekter.

Grillplatsen är gjord av ekar som de har sågat bort en trekant ur så det blir en soffa. Själva grillen har de huggit ur så att det fick plats ett betongrör invändigt som kommer att fyllas med grus så det går att elda invändigt.